7 Bước Đến Thành Công (Tái Bản 2017)

Tác phẩm: 7 Bước Đến Thành Công (Tái Bản 2017)
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Nhà Xuất Bản: NXB Văn Hóa – Văn Nghệ
Danh mục: Sách Kinh Tế > Nhân Vật – Bài Học Kinh Doanh
Năm Xuất Bản: 2017
Số Trang: 178
Giá Thị Trường: 48.000
Chiết Khấu: Sách Giảm Giá Đến 30%
Mã Giảm Giá: Nhà sách fahasa Nhà sách tiki

Giới Thiệu

Cuốn sách7 BƯỚC ĐẾN THÀNH CÔNGdo Học giả Nguyễn Hiến Lê viết phỏng dịch theo cuốn GIVE YOURSELF A CHANCE (The Seven Steps to Success) của tác giả Gordon Byron. Trong Lời Tựa người dịch viết:“Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ được tác giả cầm tay dắt lần lần lên bảy bực thang để đến của thành công

Bảy bực thang đó là:

Luyện lòng tự tin và rèn nghị lực Luyện nhân cách Đắc nhân tâm Luyện tập và giữ gìn sức khỏe Khéo dùng tiếng mẹ đẻ Luyện trí Kiếm việc làm và dự bị để được thăng cấp Toàn là những điều thực hành ngay được. còn về kết quả thì trong sách tác giả đã đưa ra nhiều thí dụ có thật để chứng minh hiệu quả của phương pháp”. Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:

Chương 1: Luyện lòng tự tín và rèn nghị lực. Chương 2: Luyện nhân cách. Chương 3: Đắc nhân tâm. Chương 4: Luyện tập và giữ gìn thân thể. Chương 5: Khéo dùng tiếng Việt. Chương 6: Luyện trí. Chương 7: Cầu thiện giá nhi cô. \

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *