Đại Việt Quốc Thư

Tác phẩm: Đại Việt Quốc Thư
Tác giả: Nguyễn Huệ
Nhà Xuất Bản: NXB Khoa Học – Xã Hội
Danh mục: Lịch Sử – Địa Lý – Tôn Giáo > Lịch Sử
Năm Xuất Bản: 04/2016
Số Trang: 351
Giá Thị Trường: 100.000
Chiết Khấu: Sách Giảm Giá Đến 20%
Mã Giảm Giá: Nhà sách fahasa Nhà sách tiki

Giới Thiệu

Đại Việt Quốc Thư

Cuốn sách Đại Việt Quốc Thư là một hồ sơ gồm cả Quốc thư và công văn trong thời kỳ vua Quang Trung và Càn Long nhà Thanh (từ năm Càn Long thứ 54 (1789) sang năm 1790) giao thiệp cùng nhau trong thời kỳ vua Quang Trung sang Thanh cảm tạ, và những thiếp thơ của vua Quang Trung đi đường cùng các quan chức nhà Thanh, gửi qua đáp lại theo hành trình từ Quảng Tây đến Nhiệt Hà. Ngoài ra, còn có những công văn chuẩn bị trước khi sứ thần nhà Thanh sang làm lễ tuyên phong cho vua Quang Trung.

Thời gian sau này có người soạn ra và chép lại đưa cho trường Bác Cổ Viễn Đông, nên việc trước sau không đúng theo thứ tự ngày thường. Nguyên văn của tập Quốc thư này bằng chữ Hán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *