Dịch Kinh Tường Giải – Quyển Thượng

Tác phẩm: Dịch Kinh Tường Giải – Quyển Thượng
Tác giả: Thu Giang, Nguyễn Duy Cần
Nhà Xuất Bản: NXB Trẻ
Danh mục: Phong Thủy – Kinh Dịch
Năm Xuất Bản: 2018
Số Trang: 548
Giá Thị Trường: 270.000
Chiết Khấu: Sách Giảm Giá Đến 20%
Mã Giảm Giá: Nhà sách fahasa Nhà sách tiki

Giới Thiệu

Dịch kinh Tường Giải là bộ sách phân tích và giải thích đầy đủ 64 quẻ của kinh Dịch theo tinh thần khoa học. Tác giả đã vận dụng các kiến thức của khoa học tự nhiên cũng như xã hội hiện đại để phân tích, tổng hợp và lý giải, chứng minh kinh Dịch thể hiện sự vận hành các quy luật tự nhiên của vũ trụ và quy luật vận động các hiện tượng xã hội từ cổ chí kim.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *