Gia Lễ Cổ Truyền Việt Nam – Hồ Thượng Thư Gia Lễ

Tác phẩm: Gia Lễ Cổ Truyền Việt Nam – Hồ Thượng Thư Gia Lễ
Tác giả: Hồ Sĩ Dương
Nhà Xuất Bản: NXB Văn Học
Danh mục: Văn Hóa – Nghệ Thuật – Du Lịch
Năm Xuất Bản: 2018
Số Trang: 288
Giá Thị Trường: 129.000
Chiết Khấu: Sách Giảm Giá Đến 30%
Mã Giảm Giá: Nhà sách fahasa Nhà sách tiki

Giới Thiệu

Gia Lễ Cổ Truyền Việt Nam – Hồ Thượng Thư Gia Lễ

Gia lễ xưa ở Việt Nam tồn tại bốn hình thức là: hôn lễ, quan lễ, tang lễ, tế lễ. Xã hội Việt Nam ngày nay đã trải qua nhiều biến động của lịch sử, gia lễ xưa từ những ghi chép trong tư liệu Hán Nôm đến việc tái hiện trong xã hội đương đại có những đổi thay; song gia lễ vẫn tồn tại trong lòng người dân Việt Nam như một phong tục tốt đẹp, với ý nghĩa thiêng liêng về đạo lý làm người. Ngày nay, ở Việt Nam, nghi lễ thờ cúng gia lễ, nhiều tập tục bị bãi bỏ hoặc lược bỏ, nhưng trong ý thức của mỗi người dân trong xã hội đương đại luôn nhận thức được ý nghĩa và giá trị của gia lễ truyền thống.

Với mục đích giới thiệu những nghi thức gia lễ, thực hành gia lễ trong đời sống xã hội thời kỳ trung đại; chúng tôi tổ chức biên dịch tác phẩm Hán Nôm có nội dung gia lễ, làHồ Thượng Thư Gia Lễ(thời Lê); nhằm cung cấp tư liệu gia lễ Việt Nam

truyền thống, qua đó có cái nhìn biện chứng trong quá trình phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Hồ Thượng Thư Gia Lễgiới thiệu trong cuốn sách này gồm 3 phần chính:

– Phần thứ nhất: 1. Giới thiệu tổng quan tình hình văn bản Hán Nôm về gia lễ Việt Nam, chủ yếu là các văn bản hiện đang lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. 2. Giới thiệu những nội dung cơ bản của gia lễ Việt Nam.

– Phần thứ hai: Giới thiệu tác gia, tác phẩm và biên dịch tác phẩmHồ Thượng Thư Gia Lễ. Trong quá trình biên dịch và chú thích, chúng tôi đã tiếp thu ý kiến của người đi trước để xử lý những vấn đề về tác giả và văn bản, chọn ra thiện bản để biên dịch và giới thiệu.

– Phần thứ ba: Giới thiệu bản photocopyHồ Thượng Thư Gia Lễchữ Hán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *