Hồ Chí Minh Văn Hóa Soi Đường Cho Quốc Dân Đi

Tác phẩm: Hồ Chí Minh Văn Hóa Soi Đường Cho Quốc Dân Đi
Tác giả: Pgs Ts Bùi Đình Phong
Nhà Xuất Bản: NXB Tổng Hợp TP. HCM
Danh mục: Chính Trị – Pháp Lý – Triết Học > Nhân Vật – Sự kiện
Năm Xuất Bản: 03/2016
Số Trang: 270
Giá Thị Trường: 65.000
Chiết Khấu: Sách Giảm Giá Đến 20%
Mã Giảm Giá: Nhà sách fahasa Nhà sách tiki

Giới Thiệu

Hồ Chí Minh Văn Hóa Soi Đường Cho Quốc Dân Đi

Nội dung sách gồm các phần:

Chương 1: Văn hóa Hồ Chí Minh – Dân tộc và nhân loại

Chương 2: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Chương 3: Dưới ánh sáng văn hóa Hồ Chí Minh

Chương 4: Thế giới tôn vinh nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *