Luận Bàn Dịch Học

Tác phẩm: Luận Bàn Dịch Học
Tác giả: Nguyễn Thiếu Dũng
Nhà Xuất Bản: NXB Hội Nhà Văn
Danh mục: Phong Thủy – Kinh Dịch
Năm Xuất Bản: 2017
Số Trang: 276
Giá Thị Trường: 125.000
Chiết Khấu: Sách Giảm Giá Đến 20%
Mã Giảm Giá: Nhà sách fahasa Nhà sách tiki

Giới Thiệu

Luận Bàn Dịch Học

Có thể khẳng định, vấn đề Kinh Dịch có nguồn gốc ở Việt Nam có thể xem là một ý kiến táo bạo, mới mẻ mà từ lâu nay đã được nhiều nhà nghiên cứu Dịch học quan tâm, nghiên cứu. Cái mới của nhà nghiên cứu Nguyễn Thiếu Dũng là ông đã tìm ra những chứng cứ xác thực để chứng minh một cách trực diện chứ không suy diễn, từ đó ông đề ra những hệ luận quan thiết cho sự tồn tại của nền văn minh thời đại Hùng Vương.

Kinh Dịch và Trung Thiên đồ là những văn bản vô giá xác nhận sự hiện hữu của thời đại Hùng Vương bài bác một cách quyết liệt những ngụy thuyết muốn phủ nhận thời đại mở đường huy hoàng của dân tộc, cũng nhờ đó mà ông khẳng định nước ta ngay từ thuở ban đầu đã có chữ viết chứ chẳng học nhờ viết mượn của Trung Hoa, trái lại là đằng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *