Ngày Bác Trở Về (1941-1969)

Tác phẩm: Ngày Bác Trở Về (1941-1969)
Tác giả: Phan Tuyết
Nhà Xuất Bản: NXB Dân Trí
Danh mục: Thiếu Nhi > Truyện Đọc
Năm Xuất Bản: 2018
Số Trang: 218
Giá Thị Trường: 68.000
Chiết Khấu: Sách Giảm Giá Đến 30%
Mã Giảm Giá: Nhà sách fahasa Nhà sách tiki

Giới Thiệu

Sự kiện Bác Hồ trở về nước vào đầu năm 1941 là sự kiện lớn của lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước và dân tộc Việt Nam, đã làm thay đổi tình hình cách mạng trong nước. Đây là mốc lịch sử quan trọng dẫn tới cuộc cách mạng tháng Tám 1945 và ngày 2-9-1945, Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *