Nhận Thức Mới Về Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới

Tác phẩm: Nhận Thức Mới Về Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới
Tác giả: Ts Nguyễn Anh Tuấn
Nhà Xuất Bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Danh mục: Chính Trị – Pháp Lý – Triết Học > Triết Học – Lý Luận Chính Trị
Năm Xuất Bản: 2018
Số Trang: 224
Giá Thị Trường: 57.000
Chiết Khấu: Sách Giảm Giá Đến 20%
Mã Giảm Giá: Nhà sách fahasa Nhà sách tiki

Giới Thiệu

Nhận Thức Mới Về Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới

Nội dung cuốn sách sẽ làm rõ những nội dung mới, những vấn đề đặt ra trong nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mới; đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục bổ sung, phát huy nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *