Những Điểm Mới Về Chế Định Bào Chữa Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự

Tác phẩm: Những Điểm Mới Về Chế Định Bào Chữa Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
Tác giả: Ls. Phan Trung Hoài
Nhà Xuất Bản: NXB Chính Trị Quốc Gia
Danh mục: Chính Trị – Pháp Lý – Triết Học > Luật – Văn Bản Dưới Luật
Năm Xuất Bản: 2016
Số Trang: 340
Giá Thị Trường: 69.000
Chiết Khấu: Sách Giảm Giá Đến 20%
Mã Giảm Giá: Nhà sách fahasa Nhà sách tiki

Giới Thiệu

Những Điểm Mới Về Chế Định Bào Chữa Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự

Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015, với 510 điều chia thành 9 phần, 36 chương, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016 thay thế Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 là đã ghi nhận nổi bật chế định bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự. Ngoài việc xây dựng một chương V mới về bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã có những quy định mở rộng diện người tham gia tố tụng, bổ sung quyền của người tham gia tố tụng…, thể hiện bước chuyển căn bản trong nhận thức về quán triệt toàn diện và sâu sắc tinh thần Hiến pháp năm 2013 và chủ trương cải cách tư pháp, trong đó trọng tâm là cải cách tư pháp về hình sự của Đảng và Nhà nước ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *