Tư Tưởng Hồ Chính Minh Về Vai Trò Của Nhân Dân Trong Sự Nghiệp Giữ Gìn An Ninh Trật Tự

Tác phẩm: Tư Tưởng Hồ Chính Minh Về Vai Trò Của Nhân Dân Trong Sự Nghiệp Giữ Gìn An Ninh Trật Tự
Tác giả: Thượng Tướng. Gs. Ts. Tô Lâm
Nhà Xuất Bản: NXB Chính Trị Quốc Gia
Danh mục: Chính Trị – Pháp Lý – Triết Học > Triết Học – Lý Luận Chính Trị
Năm Xuất Bản: 2017
Số Trang: 260
Giá Thị Trường: 58.000
Chiết Khấu: Sách Giảm Giá Đến 20%
Mã Giảm Giá: Nhà sách fahasa Nhà sách tiki

Giới Thiệu

Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vai Trò Của Nhân Dân Trong Sự Nghiệp Giữ Gìn Trật Tự, An Ninh

Cuốn sách được kết cấu gồm ba chương, tập trung đi sâu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh; cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và phương pháp phát huy vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh. Qua đó, cuốn sách đã làm nổi bật những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh ở nước ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *