Vai Trò Và Vị Thế Của Nữ Trí Thức Việt Nam Trong Phát Triển Bền Vững

Tác phẩm: Vai Trò Và Vị Thế Của Nữ Trí Thức Việt Nam Trong Phát Triển Bền Vững
Tác giả: Pgs Ts Đỗ Thị Thạch
Nhà Xuất Bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Danh mục: Chính Trị – Pháp Lý – Triết Học > Triết Học – Lý Luận Chính Trị
Năm Xuất Bản: 2018
Số Trang: 312
Giá Thị Trường: 125.000
Chiết Khấu: Sách Giảm Giá Đến 20%
Mã Giảm Giá: Nhà sách fahasa Nhà sách tiki

Giới Thiệu

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: chương I phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu vai trò, vị thế của nữ trí thức trong phát triển bền vững; chương II phân tích thực trạng vai trò, vị thế của nữ trí thức trong phát triển bền vững ở các lĩnh vực: phát triển kinh tế, phát triển xã hội, bảo về môi trường, lĩnh vực lãnh đạo, quản lý và lĩnh vực ngoại giao; chương III đưa ra những rào cản tác động tới nữ trí thức về cả lợi nhuận và thách thức; chương IV đưa ra những định hướng chung, những giải pháp toàn diện và khả thi trong phát huy vai trò, vị thế của nữ trí thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *