Việt Nam Phong Tục (Bìa Mềm – Tái Bản)

Tác phẩm: Việt Nam Phong Tục (Bìa Mềm – Tái Bản)
Tác giả: Phan Kế Bính
Nhà Xuất Bản: NXB Văn Học
Danh mục: Phong Thủy – Kinh Dịch
Năm Xuất Bản: 01/2017
Số Trang: 438
Giá Thị Trường: 85.000
Chiết Khấu: Sách Giảm Giá Đến 30%
Mã Giảm Giá: Nhà sách fahasa Nhà sách tiki

Giới Thiệu

Việt Nam Phong Tục (Bìa Mềm – Tái Bản)

Cuốn sáchVIỆT NAM PHONG TỤCcủa Học giả Phan Kế Bính (1875-1921) cho thấy, mỗi nước có một phong tục riêng. Phong tục ấy kỳ thuỷ hoặc bởi tự một vài người mà rồi bắt chước nhau thành ra thói quen. Hoặc bởi ở phong thổ và cách chính trị, cách giáo dục trong nước mà thành ra. Hoặc bởi các phong tào ở ngoài tràn vào rồi mà dần dần tiêm nhiễm thành tục. Nhưng đại để tục gì cũng vậy, phải trải lâu tháng lâu năm mới thành được, mà trong những tục ấy cũng có tục hay, cũng có tục dở. Duy chỉ bởi tai mắt người đã quen, lòng người đã tin dùng, thì dẫu có người biết là dở mà cũng không sao đổi ngay đi được.

Sách gồm các nội dung sau:

Nói về phong tục trong gia tộc Nói về phong tục hương đảng Phong tục xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *